Державна бібліотека України для юнацтва

 

811.161.2(075.8)
Б12Бабій, І. М.
    Сучасна українська літературна мова: Морфологія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. — Вид.3-є, переробл. і допов. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. — 184 с.
ISBN 966-10-4524-7

 

- Анотація:

У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з «Сучасної української літературної мови» у систематичній послідовності пропонується методика проведення лабораторних занять із «Морфології». З метою ефективного засвоєння граматичної системи української мови рекомендується план, перелік наукової літератури, система вправ для домашнього й аудиторного виконання, контрольні запитання, завдання підсумкового тестового модуля.

- Теми документа

  • Виставки // Бібліодрайв для молодих, активних, креативних! .Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ(просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'