Державна бібліотека України для юнацтва

 

37.015.31:13
Т98Тюріна, Т. Г.
    Виховання духовності студентської молоді у ноосферному вимірі [Текст] : монографія / Т. Г. Тюріна. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 284 с.
ISBN 966-941-109-9

 

- Анотація:

У монографії висвітлено питання ноосферизації освіти як визначального чинника виховання високодуховної особистості з космопланетарним рівнем свідомості; розглянуто проблему духовної цілісності людини у контексті богословських, філософських, психолого-педагогічних досліджень; розкрито шляхи актуалізації інтуїтивного потенціалу особистості та гармонізації діяльності духовно-інтуїтивного і логічного компонентів пізнання у контексті ноосферної освіти; проаналізовано внутрішні механізми духовного становлення особистості; представлено наукове обґрунтування програми курсу «Педагогіка духовності» для студентів вищих навчальних закладів.

- Теми документа

  • Виставки // Бібліодрайв для молодих, активних, креативних! .
  • УДК // Педагогічна психологія. Психологія виховання та освіти .Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ(просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'