Державна бібліотека України для юнацтва

 

796.062:351(477)
Н62Нікітенко, С. В.
    Особливості державного управління фізичною культурою та спортом в Україні [Текст] : [монографія] / С. В. Нікітенко. — Миколаїв : ФОП Ємельянова Т.В., 2018. — 343 с.
ISBN 966-2650-25-9

 

- Анотація

Нині сфера фізичної культури та спорту перживає складний і неоднозначний період розвитку. В монографії здійснено ретроспективний огляд генезису нормативно-правових, організаційних основ державного управління сферою фізичної культури та спорту, а також проведено компаративний аналіз відповідно реалій сьогодення, що дало змогу зрозуміти витоки наявних проблем, діагностувати основні негативні чинники, встановити напрями та тенденції розвитку кризових явищ і на цій основі запропонувати дієву стратегію управління розвитком галузі. На основі аналізу широкого масиву історичних джерел і сучасної історіографії проблеми, реальних політичних та суспільно-економічних процесів розкрито можливості й перспективи розвитку системи державного управління галуззю. Автор констатує, що провідне місце в урегулюванні процесів розвитку галузі належить державним службовцям у сфері фізичної культури та спорту.

- Зображення

- Теми документа

  • Виставки // Олімпійські види спорту (до Дня фізичної культури і спорту України) .
  • УДК // Організація та керівництво спортом .Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'