Про сервіс

Репозиторій містить інформацію про наукові праці викладачів, аспірантів та студентів Харківської державної академії культури.

Цей сервіс інтегрований з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "УФД/Бібліотека" академії.

Тексти наукових праць рекомендується зберігати в форматі PDF.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Островська, К. В. (ХДАК, 2019)
  Мета навчальної дисципліни - всебічне вивчення українського танцю від його фольклорних витоків до сучасних інтерпретацій, включаючи хореографічні композиції та хореографічні картини з життя і побуту українського народу.
 • Самойлова, Е. С. (ХДАК, 2019)
  Навчальна дисципліна є однією з основних для підготовки бакалаврів з напрямом підготовки 024 "Хореографія", освітня програма "Сучасна хореографія". Це важлива частина професійного навчання майбутнього артиста професійного ...
 • Курдупова, О. М. (2020)
  Мета – вивчення історичних аспектів виникнення танцю, ознайомлення студентів з історією розвитку хореографічного мистецтва на різних етапах існування людства від первісного суспільства до сучасного періоду; надання загальної ...
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Мета – формування теоретичних знань з основ анатомії людини та практичних навичок з біомеханіки хореографічних рухів, а також формування у студентів власного досвіду щодо практичного застосування принципів біомеханічного ...
 • Макарова, І. І. (ХДАК, 2019)
  Мета навчальної дисципліни - підготувати досвідченого всебічно розвинутого виконавця, педагога, хореографа, який опанував різноманітні технікиі стилі сучасної хореографії та має здатність вільного імпровізування.

View more