Про сервіс

Репозиторій містить інформацію про наукові праці викладачів, аспірантів та студентів Харківської державної академії культури.

Цей сервіс інтегрований з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "УФД/Бібліотека" академії.

Тексти наукових праць рекомендується зберігати в форматі PDF.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Кушнаренко, Н. М.; Соляник, А. А. (2019)
  У професійній діяльності фахівців документно-інформаційної сфери суспільства одним із найпоширеніших є поняття «документ». Про нього йдеться, коли розглядають основні процеси, з яких складається праця бібліотекаря, ...
 • Білик, О. М. (2019)
  Навчальна дисципліна «Українська мова як іноземна» покликана допомогти іноземним аспірантам задовольнити їхні потреби в отриманні якісної освіти, що сприятиме подальшому особистісному зростанню, а також підвищенню престижу ...
 • Кобєлєв, О. М. (2019)
  Навчальна дисципліна «Веб-аналітика» покликана допомогти аспіранту в опануванні, в контексті сучасних досягнень теорії та практики, методиками та технологією веб-аналітичного аналізу. У процесі вивчення дисципліни відбувається ...
 • Мар'їна, О. Ю. (2019)
  Дисципліна «Веб-технології в науково-дослідній діяльності» базується на знаннях таких навчальних курсів як «Організація і методика науково-дослідної роботи», «Інноваційні методи викладання у вищій школі». Розгляд основних ...
 • Мар'їна, О. Ю.; Мар'їн, С. О. (ХДАК, 2019)
  Зміст курсу покликаний надати слухачам загальне уявлення про використання веб-технологій, можливості та принципи їх використання для створення якісного наукового продукту. Для аспірантів, слухачів системи підвищення ...

View more